3 lip Brak komentarzy admin Kategoria , , ,

Zanim dowiemy się czym tak w ogóle jest kredyt celowy, należy poznać definicje finansów. W skrócie – finanse, to stosunki ekonomiczne polegające na gromadzeniu, podziale i wydatkowaniu zasobów pieniężnych.

W nauce o finansach termin ten jest definiowany jako ogól zjawisk pieniężnych będącym wynikiem działalności gospodarczej i społecznej prowadzonej przez ludzi. Pojęcie finansów obejmuje zjawiska pieniężne, które są związane z kreacją i ruchem realnie istniejących zasobów pieniężnych lub z zaciąganiem zobowiązań do uruchomienia zasobów pieniężnych w przyszłości. Zadaniem teorii finansów jest wyjaśnianie funkcji pieniądza w całym mechanizmie procesów gospodarczych oraz na wyjaśnieniu konstrukcji funkcjonowania wszystkich kategorii finansowych takich jak: kredyty, budżet, deficyt budżetowy i podatki.

Czym jest podatek?

Podatek jest nieodpłatnym i bezzwrotnym świadczeniem pieniężnym, które jest nakładane jednostronnie przez państwo lub inny związek publicznoprawny i przymusowo pobierane od osób fizycznych i prawnych. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.

Wiele osób myślących o własnym biznesie, mieszkaniu, czy poszukując dodatkowej gotówki, która umożliwiałaby np. remont domu, ślub, czy wakacje w jakimś egzotycznym miejscu zaczyna myśleć o zaciągnięciu kredytu. Po podjęciu takiej decyzji należy zrobić dokładny przegląd ofert kredytowych i wybrać tą najlepszą, na najkorzystniejszych dla nas warunkach.

Jednym z rodzajów kredytów obok kredytu gotówkowego jest kredyt celowy.

Czym jest kredyt celowy?

Kredyt celowy to zobowiązanie finansowe, które wymaga określenia celu, na jaki te pieniądze zostaną przeznaczone. Takie kredyty udzielane są na wiele usług i produktów. Często jest to wyżej wspomniany remont i zakup mieszkania, a także edukacja, środki transportu (nowe i używane), uroczystości rodzinne, sprzęt sportowy, wypoczynek czy zdrowie.

Co jest potrzebne, żeby uzyskać taki kredyt?

W części przypadków będzie konieczne przekazanie potwierdzenia spełnienia tego celu czyli rachunku bądź faktury. W pozostałych nie jest to konieczne, gdyż pieniądze bezpośrednio trafiają do kontrahenta, od którego kredytobiorca kupił produkt, lub usługę. Trzeba wiedzieć, że nawet jeśli kredyt jest udzielany w sklepie, to i tak prawie na pewno stoi za nim bank.

Jakie są zalety kredytów celowych?

Najważniejszą zaletą tego typu kredytów jest to, że zwykle bywa on tańszy i ma korzystniejsze oprocentowanie niż gotówkowy. A poza tym pozwala bankowi na udzielanie większych środków. Kredytobiorca otrzymuje także elastyczne dopasowanie do własnych potrzeb i możliwości. Zyskuje również na czasie, ponieważ decyzja kredytowa podejmowana jest stosunkowo szybko.

Czas i kwota udzielanego kredytu.

Kredyt celowy z reguły nie jest udzielany na okres dłuższy niż 10 lat. Kwota zależy od potrzeb i możliwości kredytobiorcy.

Jak spłacać kredyt celowy?

Najczęściej stosowaną formą spłaty tego rodzaju kredytu są raty miesięczne. W większości banków istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych opłat.