3 lip Brak komentarzy admin Kategoria , , ,

Zanim dowiemy się czym tak w ogóle jest kredyt celowy, należy poznać definicje finansów. W skrócie – finanse, to stosunki ekonomiczne polegające na gromadzeniu, podziale i wydatkowaniu zasobów pieniężnych. W nauce o finansach termin ten jest definiowany jako ogól zjawisk pieniężnych będącym wynikiem działalności gospodarczej i społecznej prowadzonej przez ludzi.