Rynek gospodarczy w naszym państwie przeobraził się na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci nie do poznania. Przeprowadzając rozmowy z pokoleniem w starszym wieku da się przekonać o tym, że wiele z tych osób pracowało przez niemal całe życie w jednym miejscu. Wynika z tego cała masa nieporozumień i konfliktów w relacjach na